Cerkev Sv. Mihaela nadangela se prvič omenja leta 1545 kot križevska podružnica, čeprav je bila precej starejša. Šestdeset let kasneje jo požgejo Turki, nato so na drugi lokaciji okrog leta 1617 zgradili novo leseno cerkev. Sedanjo cerkev so dogradili leta 1726 v kateri se nahaja glavni oltar iz druge četrtine 18. stol., ter stranska dva oltarja iz leta 1884.

erkev svetega Mihaela nadangela je kvalitetna baročna arhitektura, ki je pomembna tudi zaradi lege sredi tržne naselbine.

Takoj po vhodnem portalu iz brušenega terasa (iz leta 1957) stopimo v križno obokano zvonico (prostor pod zvonikom), odkoder vodijo kamnite stopnice mimo okna z znamenito letnico na pevski kor. Pravokotni kamniti portal pa nas popelje v cerkev samo. Ladjo pokriva obokani strop, s tremi pari sosvodnic in štirimi oprogami, vse to pa počiva na dupliranih pilastrih s profilnimi kapiteli. Zidana pevska empora počiva na dveh toskanskih stebrih in treh križnih obokih.

Ladja prehaja v prezbiterij skozi členjeni polkrožni slavolok. Prezbiterij je obokan s parom sosvodnic in tristranim zaključkom, ki počiva na enakih pilastrih kot ladja.
Cerkev je 20 m dolga, 6 m široka in 10 m visoka.

Vso notranjščino krasi figuralno dekorativna slikarija, delo Feliksa Barazzuttija iz Gradca, iz leta 1884.