Spominska soba (prav tako se nahaja v prostorih kulturnega doma) in doprsni kip dr. Fran Kovačiča, tega so Verženci postavili ob stoletnici rojstva velikega rojaka (l. 1967)

Gimnazijo je obiskoval v Varaždinu in Zagrebu, teologijo v Zagrebu in Mariboru. V duhovnika je bil posvečen 1894 pri Svetem Juriju v Slovenskih goricah. Služboval je od avgusta do konca 1894 kot kaplan in do 11. maja 1895 kot provizor na Spodnji Polskavi, potem do jeseni kot provizor v Studenicah. Od jeseni 1895 do junija 1897 je študiral filozofijo v Rimu kjer je diplomiral in doktoriral na rimski dominikanski Univerzi St. Maria supra Minervam. Nato je bil pomožni duhovnik v Studenicah. 1. oktobra 1897 se je zaposlil kot redni profesor za filozofijo in fundamentalno teologijo na mariborskem Bogoslovnem učilišču.

Poleg filozofsko-teološkega dela se je posvečal preučevanju zgodovine; v tej funkciji je sodeloval kot izvedenec za etnično mejo v sklopu jugoslovanske diplomatske delegacije na pariški mirovni konferenci leta 1919.

Med letoma 1897 in 1909 je bil urednik teološke revije Voditelj v bogoslovnih vedah. Kot cenzor je ocenil nove prekmurske katoliške nabožne knjige, kot Molite bratje! Jožefa Radohe in Jožefa Sakoviča. Ker je bil Prlek, je dobro razumel prekmurščino in je podpiral izdajanje prekmurskih knjig. 24. septembra 1937 mu je Mestna občina Mariborkot ‘nestorju mariborskih kulturnih delavcev’ podelila prvo Slomškovo nagrado.

Ob obletnici njegovega rojstva se od leta 1997 dalje v Veržeju odvijajo Kovačičevi spominski večeri, tradicionalna prireditev, ki poteka vsako leto v mesecu marcu. Sredi Veržeja stoji njegov doprsni kip, prav tako je v prostorih Kulturnega društva Slavka Osterca na ogled njegova spominska soba, za katero to društvo tudi skrbi.

 

Dela:

Občna metafizika ali Ontologija. Maribor: Cirilova tiskarna, 1905. Maribor: Tiskarna sv. Cirila, 1930 (2. izd.).
Trg Središče: krajepis in zgodovina: z zemljevidom središke občine, z desetimi slikami v tekstu in 24 tablicami. Maribor: Zgodovinsko društvo, 1910.
Slovenska Štajerska in Prekmurje: zgodovinski opis. Ljubljana: Matica Slovenska, 1926.
Ljutomer: zgodovina trga in sreza. Maribor: Zgodovinsko društvo, 1926.
Zgodovina Lavantinske škofije (1228-1928). Ob 700 letnici njene ustanovitve. Maribor: Lavantinski kn. šk. ordinaria, 1928.
Kritika ali noetika: nauk o spoznanju. Maribor: Tiskarna Sv. Cirila, 1930.
Služabnik božji Anton Martin Slomšek: knezoškof lavantinski. Celje: Družba sv. Mohorja, 1934. Buenos Aires: Baragovo misijonišče, 1962 (2. izd.).